Vybrat správnou školku

25.5.2014
V předchozích článcích jsme uvedli, jak můžeme nadané dítě vyhledat. V okamžiku, kdy se rodiče domnívají, že nadané dítě mají, je potřeba zajistit mu kvalitní vzdělání, které se práci s nadanými zabývá. V mateřské škole Čtyřlístek toho nadání rozvíjíme a dětem nabízíme rozmanitou nabídku úkolů a aktivit. Při vymýšlení činností pro nadané dítě musíme přihlédnout k jeho individuálním potřebám. Pokud přesně víme o jaký druh nadání se jedná, je toto vytvoření aktivit jednodušší.

·        děti zapojujeme do různých soutěží (plavecké závody, úkoly Čmeldy Pepíka, sportovní závody, výtvarné soutěže, pěvecké soutěže)

·        nabízíme možnost navštěvování zájmových kroužků jako je plavání, pohybové hry, Čáry, máry- jedná se o kroužek pro nadané děti, kde se zábavnou formou seznamuji s jednoduchými kouzly, setkávají s jednoduchými pokusy, základními fyzikálními a chemickými veličinami, poznávají základní informace o vědě a technice, setkávají se s různými vývojovými technologiemi

·        navštěvujeme zajímavá místa jako jsou muzea, skanzeny, divadla, hvězdárny, kina, kde děti získají nové zajímavé poznatky

·        pořádáme konzultace a návštěvy s odborníky z různých oborů (Canisterapie, hasiči, policie, záchranná služba, odborné návštěvy z Univerzity Palackého v Olomouci ), spolupráce s učiteli ze základní školy

Všechny uvedené aktivity jsou určeny i pro ostatní děti navštěvující MŠ Čtyřlístek, avšak s nadanými pracujeme intenzivněji v podobě vyhledávání informací, vytvoření leporel k určitému tématu. Tyto děti své nabyté vědomosti poté prezentují ostatním dětem.

Při zapojení celé třídy můžeme právě při soutěžích najít nadané dítě v oblasti, ve které se dříve neprojevovalo a to vzhledem k jeho výsledkům.Bc. Andrea Olšáková


Líbí se Vám náš článek? Dejte o něm vědět vašim přátelům.

Komentáře k článku - Vybrat správnou školku

Reklama