Učitel jako průvodce

18.4.2014
V dnešním článku se dovíte, co je důležité pro nadaného žáka ve škole. Tedy, co je nejdůležitější pro jeho rozvoj osobnosti žáka v běžné třídě. Krátce se seznámíte s pohledem ředitele školy na výběr pedagogů, se kterými vaše děti tráví 5 – 8 hodin denně. I toto je kritérium, které je třeba mít na paměti při výběru školy, třídy, pedagoga pro vaše dítě.

„Mnoho jsem se naučil od svých učitelů, víc však od svých spolužáků, ale nejvíc od svých žáků“

/J. A. Komenský/


Na naší škole - ZŠ a MŠ Čtyřlístek, s.r.o. se zaměřujeme na vyhledávání nadaných žáků a na práci s nimi v běžné tříde. Proto je také velmi důležité vyhledávání učitelů, kteří by měli umět pracovat s průměrnými žáky, podprůměrnými, ale i nadanými žáky v jedné třídě pohromadě.

V současné době je ve školách neustále přeceňovaná materiální a poznatková stránka na úkor formování celé osobnosti žáka. Je pro nás velmi těžké a obtížné hledat právě ty učitele, kteří by ve třídě nebyli neustále dominantními, usměrňujícími a upozorňujícími osobnostmi. Vyhledáme učitele, kteří jsou pro žáky spíše poradci a průvodci procesem vzdělávání.

Touto problematikou se podrobně zabývá psycholožka PhDr. Jolana Laznibatová z Bratislavy, která nás může v tomto směru všechny velmi inspirovat. Souhlasíme vřele s jejím názorem, že kvalitní, pozitivní vztah učitele k žákům celé třídy umožňuje vytvořit ve třídě příznivou atmosféru, ve které se mohou žáci v klidu učit novým poznatkům.

Znáte to možná sami, pokud si učitel vytvoří nesprávný vztah k žákům ve třídě, odrazí se to negativně na vztahu žáků k němu. Ve třídě není příjemné klima a výuka se neodvíjí tak, jak bychom si my učitelé, ale i rodiče přáli.

Naše zkušenosti nám ukazují, že vztah učitel – žák, který je založený na respektu, porozumění, empatii, partnerské komunikaci, nikoliv na tvrdé a nekompromisní autoritě, je pro výchovně – vzdělávací proces ten nejúčinnější.


Matěj, 8.třída

V naší škole se snažíme o to, abychom dokázali dobře reagovat na současnou dobu a žákům tak připravili ideální podmínky pro vzdělávání a to takové, že hlavní práce učitele již nespočívá jen v předávání poznatků žákům, ale především v tom, že učitel, aby byl učitel jako poradce, organizátor poznání – prostě učitel, který dokáže v žácích probudit zájem o učivo. Pokud se bavíme o pedagogovi nadaných žáků, tak ten se staví do popředí jako partner, mentor a supervizor.  O to se v naší škole snažíme i za cenu stálého hledání a ponaučení.


Autor článku: PhDr. Věra Olšáková

www.zsctyrlistek.cz


Líbí se Vám náš článek? Dejte o něm vědět vašim přátelům.

Komentáře k článku - Učitel jako průvodce

Reklama