S Helenou Jarockou nejen o uherskohradištském gymnáziu

7.5.2014
U příležitosti oslav 130. výročí uherskohradišťského gymnázia mimo jiné byla vydána kniha mapující jeho bohatou historii. Je dílem dlouholeté profesorky češtiny na gymnáziu, paní Heleny Jarocké. Knihu můžete ji zakoupit přímo na gymnáziu nebo v knihkupectví Portál.

1. Vím, že jste z Hané. Jaká byla Vaše cesta na hradišťské gymnázium?

Jak už to bývá – na Slovácko jsem se kdysi dávno! vdala. Vystřídala jsem několik zaměstnání, než mi místo profesorky nabídl tehdejší „soudruh“ ředitel. Protože jsem se tzv. nevyrovnala s „pokrokovým“ světovým názorem a dostala jsem tudíž vyrozumění, že nemohu pracovat v oblasti kultury a školství, bylo to něco jako zázrak.


2. Co Vás přivedlo k myšlence zabývat se historií gymnázia?

To přišlo samo. Zamilovala jsem si Hradiště i celý kraj kolem dokola i školu, na které jsem mohla začít učit, a přirozeně jsem se zajímala o současné dění i o minulost. A tehdy mě naprosto uchvátila mimořádně napínavá a dramatická historie gymnázia, hltala jsem staré kroniky, výroční zprávy, později běhala do archívu a muzea. Se svým nadšením jsem se dělila se studenty, začala jsem jim vždy na začátku školního roku povídat aspoň stručně o tom, co jsem se dozvídala, a setkávala jsem se s upřímným ohlasem. Těšilo mě, že se děti dozvídaly, na jak vzácnou školu se dostaly! Z poznámek různě roztroušených po šuplících se líhlo souvislé vyprávění, to se dostalo do rukou ředitele školy doc. Zdeňka Botka – a po několika letech tedy vyšla kniha.


3. Které období z historie je Vám osobně nejbližší?

Vážím si toho, že žiji právě v této době. Ale velmi blízké je mi období poslední třetiny 19. století, úžasný společenský a kulturní ruch, nové umělecké směry atd. A to je právě doba, kdy vzniklo naše gymnázium. Říkávám, že jím vyvrcholilo české národní obrození.


4. Kdy vznikl nápad převést Vaše bádání do podoby knihy?

Tahle otázka je pro mě složitá, kniha vznikala s přestávkami několik let, až se mých textů zmocnil kolega Ivo Lysoněk, můj „zasvětitel“ do tajů počítače, a s dalším kolegou a školním fotografem v jedné osobě Lukášem Psíkem se zasloužili o pokusné vydání deseti kusů knihy. Tyhle pilotní kousky jsou vlastně svým způsobem sběratelskou raritou!


5. Která část knihy bude pro čtenáře asi nejpřekvapivější?

Jsem přesvědčená, že čtenáři budou při četbě nepřetržitě překvapováni! Od první do poslední stránky! Zajímavá jsou první desetiletí existence školy a pak její podivné fungování-nefungování za nacistické okupace. Tohle období zpracoval můj kolega Jiří Burša.6. Na co byste ráda čtenáře ještě upozornila?

Především na krásné fotografie, mnohé vpravdě unikátní, dosud nepublikované, a dokumenty z nejrůznějších dobových zdrojů. Nesmírně silně zaujmou jistě vzpomínky pedagogů i abiturientů, zábavná i poučná vyprávění o jednotlivých vyučovacích předmětech i o mimoškolní činnosti, směšné perličky z hodin, kompletní seznam profesorů, kteří ve škole působili a dodnes působí, atd.

A především bych chtěla upozornit na to, že kniha si nečiní nárok být odbornou publikací, ale – jak píši v úvodu – je psána hlavně srdcem a tak trochu podle staré kantorské poučky: Když nemůžeš poučit, aspoň pobav.

Věřte, že se při čtení budete bavit. Nejspíš jste taky zažili podobnou příhodu, jako je např. tato z hodiny matematiky:

Profesorka: Co uděláme nyní?

Hlas ze třídy: Já bych sestrojila kružnici.

Další hlas: Já bych narýsoval úhel.

A další hlas: Já bych šla dom.


7. Kdo všechno se podílel na vzniku knihy?

Lví podíl má redaktorka publikace - profesorka gymnázia a jednu dobu vlastně má bývalá nadřízená - Jana Buršová. Knihu mimořádně krásně a s nelíčeným nadšením graficky zpracovalo STUDIO 5, konkrétně grafička Zuzana Vodárková. Oběma patří můj veliký upřímný dík. V neposlední řadě děkuji své dceři Haně, která mě celou dobu povzbuzovala a vytvořila resumé v angličtině, němčině a francouzštině.  

8. A nakonec – troufáte si odhadnout, kolik studentů gymnázia „prošlo Vašima rukama“?

To je otázka pro matematika, já to ani přibližně neumím spočítat! No, zkrátka moc! Věřte, byla to radost učit na gymnáziu, právě kvůli nim.


Připravila: Markéta Stránská

Líbí se Vám náš článek? Dejte o něm vědět vašim přátelům.

Komentáře k článku - S Helenou Jarockou nejen o uherskohradištském gymnáziu

Reklama