Podlahář Rostislav Matuška: Spával jsem na místě Václava Havla

16.3.2014
Jsou často nenápadní, potkáváme je na ulici, nevlastní obrovské firmy, působí jako obyčejní lidé, ale nejsou. Jsou to osoby, které se rozhodly býti pány svého času a nebýt závislí na zaměstnavatelích, ano to jsou drobní živnostníci. Jedním z nich je pan Rostislav Matuška z Ostrožské Nové Vsi, který je malým podnikatelem v podlahářství.

Kdo Vás přivedl k téhle práci?

V době mého mládí, kdy jsem se rozhodoval po Základní škole, jakým směrem se mé další vzdělání bude ubírat, mne k podlahářství přivedla spíše náhoda. Starší kamarádi mi poradili tento obor. S mým kamarádem jsme se tedy přihlásily na obor Podlahář. Učili jsme se na učilišti v Uherském Brodě a praxi jsme dělali v Okresním stavebním podniku ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Tento obor byl dříve koncipován pro podnik OSP Staré Město. Tento výuční obor byl dříve velmi preferovaný. Jako učni jsme dostali zdarma základní vybavení, obědy nám byly placeny a dokonce jsme dostávali měsíční kapesné. Tehdy se datoval rok 1968 a výška kapesného od podniku činila 120 ,- Kčs, na tehdejší dobu to byla velmi velká finanční částka.

 Jak dlouho v této oblasti pracujete?

Do roku 1979 jsem pracoval pro OSP Staré Město, v období 1979 - 1990 jsem působil v Okresním komunálním podniku Hluk. Okresní komunální podnik se roku 1990 rozpadl. Vlivem této události jsem se musel nahlásit na Úřad práce. Úřednice nám řekli, že máme dvě možnosti co dál a to buď být nahlášení u nich, nebo se postavit na vlastní nohy. Představa nic nedělání byla pro mě ubíjející. Začal jsem tedy roku 1990 podnikat v podlahářství.  

Jaké byly Vaše začátky?

Mé začátky byly stejné jako u většiny podnikatelů, velmi obtížné. V tehdejší době lidé ještě o podnikání moc nevěděli. Z hlediska dotací to bylo velmi zapeklité. Dotace pro podnikatele byly, ale samozřejmě pokud člověk o tom nevěděl tak samozřejmě nic nedostal. Oblast reklamy byla složitější než dnes.  Z pohledu profesionálního vybavení jsem ve svých brzkých začátcích nic neměl. Okresní komunální podnik po svém rozpadu začal rozprodávat své stroje. Nelenil jsem a chytil jsem se příležitosti, od podniku jsem odkoupil své první brusky. Za své začátky mohu nejvíce poděkovat své družce, která mi byla oporou a pomáhala mi se vším.

Pracujete sám nebo máte zaměstnance?

Malé zakázky provádím vždy sám.  Za profesní dráhu jsem měl pouze jednoho zaměstnance a to po dobu 15 ti let. Mým zaměstnancem byla má družka, vydělané peníze zůstávaly všechny doma. Na větší zakázky si volám kamarády podlaháře, kteří pracují taktéž jako já, jako drobní živnostníci.

Slavnostní sál po renovaci parket

V které části roku přichází nejvíce zakázek? A proč?

Nejvíce zakázek chodí přes léto, přesněji o letních prázdninách. Léto by se dalo považovat za nejhojnější období. V letních měsících je nespornou výhodou vystěhování nábytku ven a hlavně možnost otevření oken při práci. Otevřená okna jsou velmi důležitá, poněvadž pracuji hodně s lepidly a je třeba řádně větrat zápach z lepidel. Globálně lze vzít období od jara do podzimu, v zimě je to slabší.

Pokud nepracujete, jak relaxujete?

Jako velký koníček mám plavání. Ve volných chvílích si velmi rád chodím zaplavat do bazénu v Uherském Hradišti.

Jaká byla Vaše nejzajímavější zakázka?

Rozhodně se mezi mé nejzajímavější zakázky řadí práce v Arcibiskupství Olomouckém, kde jsem renovoval parkety. Má druhá zajímavá zakázka se konala shodou náhod taktéž v Olomouci a to na radnici. V Olomouci jsem působil v letech 2002 – 2004. V těchto letech jsem přespával na Arcibiskupství a s tímto se váže věc, na kterou velmi rád vzpomínám, přespával jsem v pokoji, kde dříve krátkou dobu přespával exprezident Václav Havel.

Jak jste se dostal k práci v Olomouci?

Byl jsem doporučen svým známým. Jednoho dne mi zavolal a řekl: ,,Jsi šikovný, ty to zvládneš, pojď dělat za náma´´. Jednalo se o velmi zapeklitou práci, byl jsem velmi rád za vloženou důvěru. Zprvu jsem byl na pochybách či nabízenou možnost vzít, přemluvila mě má družka.

Byly ve Vašem profesním životě situace, kdy jste řekl tak a dost, končím?

Těchto situací bylo mnoho. Vzpomínám na případ, kdy si zákazník klekl na kolena a detailně prohlížel podlahu a snažil se najít mouchy z důvodu, aby mi nemusel zaplatit. Má práce je vždy na 100% a tak nešťastný zákazník musel zaplatit. Pan Matuška s úsměvem říká: ,, Kdo che psa být, hůl si vždy najde´´.

Pociťujete v požadavcích Vašich zákazníků od dob začátků změny?

Změny jsou především v požadavcích na materiál. V minulosti totiž nebyly plovoucí a vinylové podlahy. Trh se vyvíjí a s novými materiály jdou i nové požadavky. Pociťuji i více přání na renovaci podlah. 

Máte vtipné historky z natáčení aneb, lze i při pokládání podlah zažít humorné situace?

Dříve jsme se tolik nasmáli, ale dnes už toho tolik není. V této době musím dělat na 150%, abych se udržel na trhu. 

Máte v rukávu tipy pro čtenáře jak nejlépe uchránit podlahu před poškozením?

Základem péče o každou podlahu je její ošetřování. Ošetřování podlah se provádí ochrannými prostředky, kterých je na trhu nepřeberné množství. Správný podlahář by Vám měl vždy po položení podlahy doporučit ochranný přípravek. Volba přípravku se odvíjí od tipu materiálu. V případě plovoucích podlah a parket je důležité pro jejich životnost je nenamáčet.  Dle dlouholetých zkušeností hodnotím za nejlépe udržovatelný materiál lino.

Jaké tipy podlahy Vy sám preferujete?

Z hlediska kvality jsou od pradávna nejlepší dřevěné parkety. Parkety jsou dražší záležitostí, ale investice se vyplatí. Jeden metr čtvereční stojí cca do 1 000,- Kč nahoru. Z plovoucích podlah preferuji Fatra Click, což je přesněji plovoucí podlaha s horní vinylovou vrstvou.

Kde Vás případní zájemci o podlahu můžou najít?

Případní budoucí zákazníci mě najedou v Ostrožské Nové Vsi na ulici Osvobození č. p. 204. Dále mne mohou zkontaktovat telefonicky a to na čísle +420 603 983 368 nebo přes email rostislavmatuska@seznam.cz.


​Připravila: Olga Slivková

A co nám prozradí ostatní?

Tomáš, 23 let. Vyučen v oboru Podlahář.


V rámci vyučení jste vykonával odbornou praxi pod vedením pana Matušky. Jaké byly chvíle strávené v jeho společnosti?


Pan Matuška mi předal velmi cenné zkušenosti z oboru a vždy byl velmi příjemný. Na chvíle strávené v jeho společnosti velmi rád vzpomínám.

Líbí se Vám náš článek? Dejte o něm vědět vašim přátelům.

Komentáře k článku - Podlahář Rostislav Matuška: Spával jsem na místě Václava Havla

Reklama