Nadané dítě v předškolním věku

11.5.2014
Ve většině předchozích článků jsme hovořili o dětech, které navštěvují základní školu. Dnes se zaměříme na charakteristiku nadaných dětí navštevujích mateřskou školu, kde je diagnostika nadání nejobtížnější. Děti v tomto věku se vyvíjí tak rychle, že pro mnohé rodiče není snadné určit, zda je jejich dítě nadané. Proto přinášíme malý přehled, který vám může pomoci se zorientovat.

V naší Mateřské škole Čtyřlístek, s.r.o., Uherské Hradiště se zabýváme problematikou výchovy a vzdělání nadaných dětí již od tří let. K diagnostikování využíváme didaktické testy, které vznikly za podpory Pedagogické a Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Spolupracujeme s psychology, sestavujeme individuální plány a vývoj dítěte neustále vyhodnocujeme s rodiči.

Rodiče dětí, které by mohly být nadané mají ve většině případů jisté pochybnosti, zda-li jejich dítě je opravdu nadané. Možná vám pomůžeme předložením některých charakteristik těchto dětí, tak jak je navrhli autoři Koopmans- Daytonová a Feldhusen(1987):


Oblast jazyka a učení

·Dítě má brzy širokou slovní zásobu,

·brzy mluví, čte, dříve zvládá jazyk na vysoké úrovni,

·dokáže se déle soustředit,

·ptá se na mnoho věcí a klade velké množství otázek,

·po dlouhý čas vydrží být samo nebo samo pracuje,

·zajímá se o různé knihy, encyklopedie, atlasy, faktografie,

·zajímají ho kalendáře, hodiny, hádanky,

·vybírají si náročné aktivity jako šachy nebo pěstuje sbírky už před pátým rokem.


Oblast psychomotorického vývoje a motivace:

·Dítě brzy chodí,

·vykazuje ranou kontrolu jemné motoriky v aktivitách, jako je psaní, vybarvování nebo stavění předmětů,

·je motivováno k objevování věcí, je zvědavé, často se ptá „proč“,

·chce ovládat okolí,

·rádo se učí,

·je extrémně aktivní a cílevědomé,

·má široké a hluboké zájmy.

Oblast psychosociálních charakteristik:

·Dítě méně spí,

·cítí se jiné než ostatní,

·je závislé na dospělých,

·efektivněji jedná s dospělými než s dětmi,

·je citlivé na nečestné jednání dospělých a když ho dospělí neberou vážně,

·nemá u dospělých rádo nesystémové a nelogické jednání.


Upozorňujeme, že tyto charakteristiky nelze považovat za identifikační nástroj nadaných předškoláků. Pokud vaše dítě splňuje více těchto znaků, stojí za zvážení konzultace s odborníkem z oblasti pedagogiky a psychologie.


Autor článku: PhDr. Věra Olšáková

www.zsctyrlistek.cz

Líbí se Vám náš článek? Dejte o něm vědět vašim přátelům.

Komentáře k článku - Nadané dítě v předškolním věku

Reklama