Mami – kdy, proč, jak???

1.6.2014
Jak poznat nadané dítě, které umí číst, psát, počítat jste si již mohli přečíst v přechozích článcích. Ale jak rozpoznat nadání u dítěte, které navštěvuje mateřskou školu píšeme až dnes. Snad vás třocha odborného textu neodradí od přečtení článku až do konce.

Charakteristika nadaných v předškolním věku


Podle pedagogů i odborníků, kteří se zabývají nadanými dětmi, existuje několik charakteristik, které mohou pomoci rozpoznat právě nadané dítě. Nesmíme však nikdy zapomenout, že každé dítě je originál a to co platí u jednoho, nemusí zákonitě platit i druhého. Představíme si několikcharakteristik připisovaných nadaným dětem tak, jak je vytvořili odborníci zajímající se o tuto problematiku již dlouhou dobu. Jak uvádí J. Laznibatová (2007), nadané dítě lze poznat nejen před vstupem do základní školy, ale již mnohem dříve. Toto rozpoznání není však jednoduchou záležitostí a je potřeba spolupráce rodičů, pedagogů i psychologů k jednoznačnému určení nadaného dítěte. K charakteristice nadaných dětí patří pohled ze dvou stran. Projevy nadaných dětí mohou být kladné, ale také záporné. Dělení podle S. Winebrennerové (2001) upozorňuje právě na skutečnost, že nadané děti nebývají pro rodiče odměnou, ale naopak. S projevy vysokého nadání se často objevují projevy spojené s problémovou výchovou a vzdělávacími komplikacemi.

Nejprve se ale zaměříme na kladné projevy dětí. Právě tyto dětí bývají často extrémně vyspělé v jakékoliv oblasti učení nebo výkonu. Projevují se často významně napřed v určité oblasti, ale v jiných oblastech vykazují věkově adekvátní, někdy dokonce opožděný vývoj. Nadané děti jsou velmi zvídavé, mají širokou slovní zásobu, kterou dokáží velmi vhodně zužitkovat ve vyspělém verbálním projevu. Tyto děti se dokáží některé věci velmi rychle naučit a to i bez pomocí druhých. Častokrát zvládají složitější myšlenkové operace, než jaké zvládají jejich vrstevníci. Nabyté vědomosti dokáží aktivně aplikovat do své práce, ze které jsou jasně viditelné vzorce, souvislosti a vztahy, které jiní vrstevníci nevidí.


U dětí předškolního věku je první známkou potencionálního nadání brzká plynulá řeč s bohatou slovní zásobou. W. Roodellová a kol. (1989) podle jejich výzkumu uvádí, že ve věku osmnácti měsíců mluví 65% chlapců a 74% děvčat, z čehož můžeme říct, že děvčata jsou v řečovém projevu vyspělejší než chlapci. Mezi nejtypičtější chování nadaných dětí v raném věku, můžeme považovat např. zvědavost, objevování nových věcí a především neustálé kladení otázek. Nadané děti kolem třetího věku se aktivně zajímají o písmena, číslice, někteří začínají již jednoduché počty. Vynikají také bohatou slovní zásobou. Tyto děti začínají rozeznávat písmena již v období druhého roku věku. Zajímavé je to, že písmena dokáží rozlišit a poznat dříve, než samy začnou mluvit. Tyto děti dokáží na pokyn vyhledat a umístit např. na tabuli určité písmeno.

Zálibou nadaných dětí jsou často nevšední zájmy a koníčky, kterým se dokáží věnovat s extrémním nasazením. Jejich motivace naučit se něčemu novému a získat nové dovednosti je velmi silná, proto dlouhé hodiny vydrží dělat to, co je zajímá. Velmi rádi pracují svým vlastním systémem a způsobem, nejlépe nezávisle na ostatních. Často vyhledávají složitější situace a kladou si otázky, na které není jednoduchá odpověď, i přes veškerou snahu na ni přijít. Někdy to může trvat i dlouhou dobu, než jsou děti se svým výsledkem zcela spokojeni. V okamžiku, kdy odpověď naleznou, chtějí se podělit o vše, co zjistily.
U nadaných dětí se první slova objevují již v 10 měsících a poté se rychle jejich řečové schopnosti rozvíjí. Nadané dítě má o hodně nižší potřebu spánku, mnohdy nižší než dospělý. Jsou neúnavné a mají potřebu neustále zjišťovat nové informace, které dokáží rychle zpracovat, jelikož jsou vyspělí v oblasti logiky a mají vynikající paměť. Velkou chybou je přístup dospělých. Nevěnují otázkám dětí vážnost, neodpovídají. Děti se ale i přesto vyptávají dál, aby naplnily svou potřebu získání nových informací. Časté otázky jsou netypické pro dětský věk. Zajímají se např. o otázky zabývající se existencí života, rozdílem mezi spravedlností a nespravedlností, dobrem a zlem a napadají je také otázky náboženství a historie. Vynikající paměť je nejvíce charakteristickým znakem všech nadaných. Některé děti si dokáží vybavit různé situace a to i po delším období nebo čase. Tyto situace umí podrobně popsat. V mateřské škole se setkáváme s problémem v období spánku. Nadané děti odmítají odpočívat. Místo toho chtějí získávat nové informace, nejčastěji formou otázek na učitelku, nebo vyhledáváním odpovědí na jejich otázky v odborných knihách a encyklopediích. Jak jsme již uváděli, nadané dítě v předškolním věku dokáže číst. Z toho poté vychází dříve zmiňovaná vysoká úroveň komunikačních dovedností. Tyto děti umí vhodně používat cizí slova, abstraktní pojmy, což bývá netypické pro jejich vrstevníky. Slovní zásobu si rozšiřují velmi rychle, proto je vhodné začít např. s výukou cizích jazyků. Téměř všichni nadaní jsou v předškolním věku zdatní čtenáři. To může být první známka toho, že se jedná právě o nadané dítě. Dokáží číst také náročné texty s cizími slovy. Jakmile dítě zvládne čtení textů, přichází další fáze a tou je napodobování písma. Předpokladem je zvládnutí písmen abecedy. Ze začátku píše nejprve své jméno, poté přidávají jména kamarádů a v poslední fázi popisují vlastní obrázky. V okamžiku, kdy popis obrázků nestačí, začínají s výrobou vlastních atlasů a jednoduchých knih. Většinou vznikají např. atlasy dinosaurů, první dětské kuchařky, atlasy vesmírů a mnoho dalších. Vždy se zaměřují na oblast, která je zajímá. S rozeznáváním písmen souvisí také rozeznávání číslic. Setkáváme se s nadanými dětmi, vynikajícími v matematické oblasti. V mateřské škole nás mohou na takovéto dítě upozornit dotazy, se kterými se setkáváme většinou při pobytu venku. Nadané děti se často dotazují na čísla domů, aut, autobusů. Zajímavé je, že děti si tato čísla dokáží zapamatovat a umí zaznamenat změnu. Zpočátku si děti pamatují čísla v přesném chronologickém uspořádání, většinou čísla od 1 do 100. Poté začíná první jednoduché sčítání a odčítání, později násobení a dělení. Neznamená to ovšem, že nadané mohou být pouze děti, které umí číst a počítat. Ale je to první známka toho, že se může o nadané dítě jednat.

Autor článku: Bc. Andrea Štolfová

Líbí se Vám náš článek? Dejte o něm vědět vašim přátelům.

Komentáře k článku - Mami – kdy, proč, jak???

Reklama