Jak poznám, že je nadaný?

13.3.2014
V další části našeho povídání o nadaných dětech vám zkusíme poodhalit, jak nadané dítě vlastně poznáme - jak ho můžeme identifikovat. Také bychom vám rádi ukázali, čím se nadaní žáci vyznačují. Je pravda, že většinou rodiče mají spíše obavy o své nadané dítě typu: je nějaký jiný, než ostatní. A jen málo z nich si myslí, že by bylo jejich dítě nějak mimořádně nadané. Zkuste se prosím zamyslet nad následujícím textem, v případě, že právě vy stojíte před obdobnou otázkou. Podívejte se na video, ve kterém vám představujeme Jirku (v minulém článku Tadeáše), žáka ZŠ a MŠ Čtyřlístek, s.r.o., který před příchodem do první třídy uměl sestavovat elektrické obvody, vymýšlel automatizační linky, počítal složitější matematické příklady… Možná v něčem poznáte i vy své dítě.

Identifikace nadání by neměla být jednorázovou záležitostí, nýbrž procesem.

K identifikaci je užitečných především těchto 6 zdrojů informací o dítěti:

1. práce žáka – výsledky i způsob, jak postupoval

2. psychologické testy

3. posuzování žáka učitelem

4. posuzování žáka rodiči

5. posuzování žáka spolužáky

6. rozhovor se žákem samotným

Více lze nalézt např. v publikacích přední světové odbornice v oblasti výchovy a vzdělávání

nadaných, psycholožky Joan Freemanové, viz www.joanfreeman.comEva Vondráková uvádí těchto 8 znaků pro velmi nadané žáky:

1. Paměť a znalosti – vynikající paměť a používání informací.

2. Sebeřízení – sami vědí nejlépe, jak se učit, a jsou schopni si sami své učení kontrolovat.

3. Rychlost myšlení – mohou strávit více času plánováním, ale potom se rychleji

rozhodují.

4. Zpracování problémů – doplní si informace, zjistí, co je a co není důležité, a rychleji

se doberou k podstatě věci.

5. Pružnost – i když je jejich myšlení obvykle systematičtější než myšlení ostatních dětí,

jsou schopni si uvědomit a přijat i jiný možný způsob učení a způsob řešení problémů.

6. Dávají přednost složitosti – mají tendenci dělat hry a úkoly složitějšími, aby byly

zajímavější.

7. Už od raného věku mají mimořádnou schopnost záměrného a dlouhodobého

soustředění.

8. Časná symbolická aktivita – velmi brzy se naučí mluvit, číst a psát.


Autor článku: PhDr. Věra Olšáková


www.zsctyrlistek.cz

Líbí se Vám náš článek? Dejte o něm vědět vašim přátelům.

Komentáře k článku - Jak poznám, že je nadaný?

Reklama