Bzzzzz...

16.5.2014
Dnešním rozhovorem se snažíme přivolat všechny včelky a čmeláky, aby už začalo to správné jaro. S blížícím se koncem školního roku se také blíží vyhodnocení celoroční práce dětí v mateřských školách na Úkolech čmeldy Pepíka.

Jde o soutěž, kterou organizuje Základní škola a mateřská škola Čtyřlístek,s.r.o. a jejím cílem je vyhledávát nadané děti pomocí matematických a logických úloh, na kterých pracujeme společně s Univerzitou Palackého v Olomouci - Čmeldou Pepíkem (Prof. RNDr. Josef Molnár CSc.). Úkoly tohoto a předešlého školního roku naleznete na našich webových stránkách v sekci Zajímavé projekty - www.zsctyrlistek.cz.
1. Jak může škola získat označení "fakultní škola“? Jaká jsou kritéria pro získání tohoto "titulu"?

Nemáme stanovena žádná konkrétní pravidla, která by určovala kolik žáků školy musí být zapojeno do matematické či fyzikální olympiády, kolik absolventů dané školy následně studuje na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci aj. Jde především o to, jaká je atmosféra na dané škole, jak je daná škola aktivní, jak se stará o své žáky, jaký je zájem dané školy o konkrétní spolupráci a jak se tato spolupráce realizuje.


2. Co tento punc má napovědět rodičům dětí, které už školu navštěvují nebo uvažují o tom, že dítě do takové školy přihlásí?

Obecně lze říct, že školu s označením fakultní lze řadit mezi vybrané kvalitní školy dosahujících dobrých výsledků, mezi školy, které se nestarají jen o splnění vzdělávacích programů, ale dělají pro své žáky a učitele a rodiče něco navíc.


3. Jak vaše fakulta konkrétně spolupracuje se ZŠ a MŠ Čtyřlístek?

K dnešnímu dni máme téměř čtyři desítky fakultních škol a je potřeba konstatovat, že ZŠ a MŠ Čtyřlístek má mezi nimi výjimečné postavení - je totiž jedinou základní školou mezi všemi ostatními školami středními. Domluvili jsme se na spolupráci díky pozitivnímu ohlasu na aktivity, které škola pořádá a společně se nám podařilo je nejen udržet, ale naopak rozvíjet a nacházet nové. Spolupráce trvá už více než sedm let, za tu dobu jsme se například společně podíleli na řešení několika projektů Evropského sociálního fondu i mezinárodních projektů Comenius. Spolupracovali jsme při tvorbě učebnic matematiky nakladatelství PRODOS, při tvorbě školního vzdělávacího programu Čtyřlístku, při pořádání letních škol didaktiky matematiky v Uherském Hradišti i podzimních škol péče o talenty. Při konkrétní práci s talentovanými žáky vznikla matematická soutěž určená předškolákům s názvem Čmelda Pepík aj. Podrobnější informace o všech oblastech naší spolupráce najdete na webových stránkách ZŠ Čtyřlístek.


4. Čmelda Pepík - jak vznikl název? Pro koho je tato soutěž určena a má konkrétní záměr?

Milá paní redaktorko, podívejte se prosím na logo soutěže a bude vám to zřejmé (smích). Touto ojedinělou aktivitou je matematická soutěž pro děti předškolního věku, jejímž cílem je vyhledávat a rozvíjet nadané děti už před jejich vstupem do školy. Informace o nadání dětí tak získávají jak jejich rodiče, tak jejich budoucí učitelé (ve slovácké kotlině jsou to téměř 100% učitelky, jejichž práce si nesmírně vážím – měla(y) by se vyvažovat zlatem).
Připravila: Mgr.Kateřina Šáchová

Líbí se Vám náš článek? Dejte o něm vědět vašim přátelům.

Komentáře k článku - Bzzzzz...

Reklama