Velehrad - Na všemožné otázky studentů Stojanova Gymnázia Velehrad jsem odpovídal v úterý 16. září dopoledne. Stalo se tak v rámci setkání tamních studentů (a samozřejmě ředitele školy a dalších pedagogů) s kandidáty do Senátu ze Slovácka.

Kromě mé maličkosti přijali pozvání i další tři kandidáti. Beseda probíhala vždy se dvěma adepty na senátorský post, mým kolegou v rámci diskuse byl pan Pavel Botek, který v současné době vykonává funkci místostarosty Ostrožské Nové Vsi. Dotazy pokládali hlavně moderátoři, ale i studenti. Diskutovali jsme o tom, proč jsem se před 23 lety přistěhoval na Slovácko, proč je nutné financování soukromých a církevních škol, proč jsem se rozhodl kandidovat do Senátu, jak kampaň probíhá a podobně. Došlo na priority mého volebního programu, na otázky financování církevního školství, ale třeba také na neklidnou situaci na Ukrajině. Odlehčení v sále způsobilo mé ujištění, že kampaň provádím formou „domácí produkce“ – že si tedy ji financuji sám a na podobě billboardů se spolupodílí i dcera Nicole. Besedu na gymnáziu považuji  za velmi příjemnou. Oceňuji snahu vedení školy zprostředkovat setkání nás, kandidátů, se studenty. Zjistil jsem totiž, že toto dnes není žádnou samozřejmostí. V některých školách, kde jsem byl v rámci  kampaně pobesedovat se studenty, jsem dokonce obdržel zákaz od vedení školy cokoliv publikovat, ať už na sociálních sítích nebo v médiích...


Reklama