NENÍ TŘEBA DÁVAT ŽÁDNÉ VÝJIMKY

25.4.2014
V dnešním článku vás seznámíme s mýty o nadaných dětech, které jsou hluboce zakotveny v naší společnosti. Zejména v laické veřejnosti se objevují názory, které jsou obrazem nedostatečných informací z oblasti nadání a nadaných. Přinášíme vám výčet mýtů od dvou fundovaných psycholožek, které se nadanými žáky a jejich vzděláváním zabývají již hodnou řádku let a vyplynuly z jejich zkušeností. Také vám tento seznam může pomoci ujasnit si to, jak přistupují učitelé k vašim dětem ve vzdělávacím procesu a zda jim nebrání v rozvoji jejich schopností a dovedností. V závěru naleznete v bodech shrnuté aktivity, kterými škola přispívá k rozvoji nadání našich žáků.

Psycholožka Eva Vondráková uvádí tyto mýty:

·         nadaní mají nadané rodiče a naopak,

·         nadaní pochází jen z lepších rodin,

·         nadání se v 10-ti až 12-ti letech ještě nedá rozpoznat,

·         nadaným není potřeba dávat žádné výjimky, mají se              vzdělávat stejným způsobem i tempem,

·         jejich vývojový náskok se časem vyrovná,

·         není potřeba je vzdělávat v předškolním věku,

·         není potřeba spěchat s učením u malých dětí,

·         nejdříve se musí naučit poslouchat,

·         nadaní potřebují jiný způsob vzdělávání, ale až po                   absolvování základní školy,

·         z nadaných dětí se stávají géniové.


Psycholožka Eva Vondráková

Psycholožka Jolana Laznibatová z Bratislavy uvádí další mýty:

·         nadaní jsou schopní ve všem, ve všech oblastech,

·         mají výborný prospěch ve škole,

·         umísťují se na prvních místech v soutěžích,

·         jsou u učitelů oblíbení,

·         učitelé je dokážou identifikovat a rádi s nimi pracují,           nadané děti jsou poslušné, disciplinované a „umí se             chovat“,

·         rádi se učí a chodí do školy,

·         nadané děti rády soutěží,

·         nadaní žáci jsou výborní ve všem,

·         nadané děti nemají žádné problémy.


Psycholožka Jolana Laznibatová

V naší ZŠ a MŠ Čtyřlístek, s.r.o. se v programu pro nadané zabýváme těmito klíčovými aktivitami:

1.      na základě rodičovského a pedagogického dotazníku a vyšetření psychology identifikujeme nadaného,

2.      těmto žákům a dětem sestavíme individuální plán a to již od MŠ, s návazností v ZŠ.

3.      podle tohoto individuálního plánu zohledňujeme specifika ve výchovně-vzdělávacím procesu, akceptujeme potřeby nadaných,

4.      hledáme nejefektivnější způsoby práce s nadanými v běžných vyučovacích hodinách,

5.      nabízíme práci na zajímavých projektech, účast na Dětských vědeckých konferencích, učitelé jim připravují zajímavé elektronické materiály, žáci pracují v hodinách na svých noteboocích.Autor článku: PhDr. Věra Olšáková

www.zsctyrlistek.cz

Líbí se Vám náš článek? Dejte o něm vědět vašim přátelům.

Komentáře k článku - NENÍ TŘEBA DÁVAT ŽÁDNÉ VÝJIMKY

Reklama