Mýty v Montessori pedagogice

13.7.2014
Montessori pedagogika, stejně jako kterýkoli jiný systém, je opředena spousty mýtů, které lidé často rozšiřují, aniž by zjistili, jaká je skutečnost. První dva z takových mýtů Vám dnes zprostředkuji. A řekneme si, jak je to doopravdy :)

Mýtus č. 1:  "Děti v Montessori třídách si dělají, co chtějí."

Svoboda je jedním z klíčových pojmů v Montessori pedagogice. Je to jeden ze základních principů, na kterých je Montessori postaveno. Svoboda však neznamená, že si člověk může dělat, co chce. Svoboda panující v Montessori třídách je svoboda založená na pevných pravidlech a hranicích, které by všichni, děti i dospělí, měli respektovat. Svoboda, která děti učí nést odpovědnost za svoje činy. Děti se učí samostatně rozhodovat a svobodně volit z možností, které jsou jim dány k dispozici a tím formují svoji osobnost.


Mýtus č. 2: "Děti v Montessori třídách jsou příliš individualistické, neučí se spolupracovat a nejsou schopné sociální interakce."

Samostatnost a individualita je opět jeden z nejdůležitějších pojmů učení Marie Montessori. Je evidentní, že individualita a svoboda dítěte je potřebná k formování lidského charakteru, myšlení, citů a vůle. Nicméně Marie Montessori také přikládala velký význam sociální interakci mezi dětmi., přičemž „školkové“ období považovala pro rozvoj těchto schopností za nejdůležitější.

Práce v Montessori třídě funguje tak, že dítě velice soustředěně vykonává činnost, kterou si svobodně vybralo. Nikdo jej neruší, plně se soustředí, pracuje tak dlouho, jak uzná za vhodné. Poté, co plné soustředění opadne, dítě se začne zajímat o své okolí, pozoruje ostatní, chce sdílet poznatky, které se naučilo. Začíná spolupracovat s ostatními dětmi, předvádět jim svou činnost, popř. se zajímá o to, co dělají jeho kamarádi. Před zapojením do činnosti s jiným dítětem je potřeba požádat o jeho svolení. Děti se tak učí pracovat bez zbytečných hádek, bez nadměrného hluku, bez vnucování se.  Učí se zacházet s věcmi s respektem, což pomáhá také rozvoji respektu k ostatním a sobě samému.

V Montessori třídách se často využívá projektové vyučování, při kterém je vzájemná kooperace nezbytná. Děti se účastní krátkodobých i dlouhodobých projektů, kdy má každý svou funkci a je potřeba, aby se spolu naučili spolupracovat.


Znáte ještě nějaký mýtus? Nebo máte nějakou otázku ohledně Montessori pedagogiky? Neváhejte a napište mi, ráda Vám na Vaši otázku odpovím a třeba bude zajímat i ostatní.


Mgr. Hana Syslová Vlčková

www.Miniskolka-Monte.cz


Líbí se Vám náš článek? Dejte o něm vědět vašim přátelům.

Komentáře k článku - Mýty v Montessori pedagogice

Reklama