MLM nebo broker pool?

29.1.2016
Požádali jsme o rozhovor majitelé poradenské společnosti MM Optimal, s.r.o. Mgr. Marka Ertelta a Mgr. Martinu Erteltovou. V článku se budeme zabývat aktuálním tématem, zajímavým především pro finanční zprostředkovatele.

Požádali jsme o rozhovor majitelé poradenské společnosti MM Optimal, s.r.o. Mgr. Marka Ertelta a Mgr. Martinu Erteltovou. V článku se budeme zabývat aktuálním tématem, zajímavým především pro finanční zprostředkovatele.

Je pro zprostředkovatele finančních produktů výhodnější multilevlový obchodní model společnosti nebo naopak obchodní model tak zvaný broker pool? Mgr. Marek Ertelt i Mgr. Martina Erteltová působili, jak v multilevlové společnosti, tak v broker poolové společnosti, proto očekáváme, že tento článek bude opravdu velmi zajímavý.1.Stále častěji čtu články o porovnávání výhodnosti mezi broker poolem a multilevlovou společností. Chci se Vás zeptat na Váš názor. Jaký systém je pro zprostředkovatele výhodnější?

​Mgr. Martina Erteltová: Několik takových článků jsem také četla. Zástupci broker poolové společnosti vychvalují broker pool a zástupci multilevlové společnosti vychvalují multilevlový systém. Já osobně jsem si prošla jak multilevlovou společností, tak broker poolovou společností a proto mohu porovnávat oba obchodní systémy. Já osobně jsem příznivcem broker poolových společností, protože jsou jednoznačně svobodnější než multilevly. Nicméně, ne každá společnost, která se tváří jako broker pool se i chová podle zásad takových společností.

Nelze paušálně říci, že je některý systém pro poradce výhodnější. Broker pool je spíš pro poradce a manažery, kteří jsou velmi samostatní a dokážou se sami motivovat. Multilevlový systém je spíš pro nováčky, kteří nejsou schopni se vše naučit sami. Multilevlové společnosti se také zaměřují na upevňování vztahů, což může některým poradcům v poolové společnosti chybět. Ale to je řečeno opravdu velmi obecně.

2. Jaký je vůbec rozdíl mezi multilevlovým systémem a broker poolem?

Mgr. Marek Ertelt: Já osobně vnímám rozdíl především ve svobodě podnikání:  

- V broker poolu nejsou žádné konkurenční doložky a poradce může ze společnosti odejít k jiné poradenské společnosti kdy bude chtít a to bez pokuty za nedodržení konkurenční doložky.

- Poradce nebo manažer si může začít budovat vlastní firmu, může začít uskutečňovat vlastní vize, nastavit si pro svou skupinu poradců vlastní kariérní řád nebo přijmout kariérní řád dané broker poolové společnosti.

- Buduje si vlastní kmen klientů, který mu v případě odchodu společnost převede, kde bude chtít, tím myslím například do jiné společnosti.


A tomu já říkám svoboda podnikání.


- V multilevlové společnosti je většinou konkurenční doložka, která se uplatňuje na každého, kdo si dovolí opustit řady dané společnosti.  

- Vlastní kariérní řád možný není. Striktní dodržování kariérního řádu dané multilevlové společnosti.

- Budování vlastní firmy možné není. Ano některé společnosti tvrdí svým poradcům a manažerům, že si u nich budují vlastní firmu, ale převod získaných klientů možný není. Takže jde o to, že poradce nebo manažer buduje něco, co mu vlastně nepatří a to i přesto, že do získání klientů poradce nebo manažer vložil nemalé úsilí a své finanční prostředky.

Tady moc velkou svobodu podnikání nevnímám.

Za poslední 3-4 roky se poradenské prostředí i poradenské společnosti velmi změnily. Pomalu se začínají stírat rozdíly v systémech mezi broker poolovou společností a multilevlovou společností. Je to tím, že multilevlové společnosti znatelně cítí úbytek zprostředkovatelů ve svých řadách a vnímají odchody právě do společností s obchodním modelem broker pool.

3. Jaký obchodní model využívá vaše společnost MM Optimal, s.r.o.

Mgr. Martina Erteltová: Několik let jsem působila jak v multilevlu, tak v broker poolové společnosti. Proto podrobně znám slabiny nebo naopak silné stránky obou obchodních modelů. V současné době je naše společnost MM Optimal, s.r.o. u ČNB registrována jako pojišťovací agent a investiční zprostředkovatel. Napřímo máme navázáno více než 20 finančních institucí. Přímé napojení nám umožňuje flexibilnější jednání se zástupci finančních institucí, včetně vyjednávání motivačních akcí pro naše zprostředkovatele.

V naší společnosti aplikujeme obchodní model broker poolu. Hned na začátku jsme obchodní model společnosti nastavili velmi moderně a jednoduše.

- Nechtěli jsme složité a nepřehledné kariérní řády s nutností obhajování pozic jaké jsou obvyklé u multilevlu.

- Nemáme ve smlouvě o obchodním zastoupení, žádnou konkurenční doložku ani žádné jiné finanční sankce.  

- V případě odchodu zprostředkovatele k jiné společnosti převádíme na žádost zprostředkovatele kmen klientů.

- Velmi nadstandardní výše provizí.

- Nemáme žádný rezervní ani zádržný fond.

Tento obchodní model je na současném finančním trhu velmi ojedinělý a pro zprostředkovatele velmi atraktivní. Právě pro velkou atraktivitu našeho obchodního modelu si nové zprostředkovatele, které přijímáme, velmi důkladně prověřujeme a to jak u bývalých společností, tak u finančních institucí.

4. Jsou provize tím hlavním důvodem, proč se poradci přesouvají z multilevlu do broker poolu?

Mgr. Marek Ertelt: Co se týče provizí, tak si nemyslím, že zprostředkovatelům při odchodu z multilevlu jde v první řadě o vysoké provize. Vysoké provize za stejnou práci jsou fajn, ale hlavní důvod to nebývá. Zprostředkovatelům jde především o:

-  Budování a řízení vlastní značky/firmy a to také souvisí s převodem kmene v případě odchodu zprostředkovatele k jiné společnosti. Obrovský kus své práce zprostředkovatelům zůstává. Pokud pracujete v multilevlu, tak vám žádný kmen klientů nepřevedou.

- Vyváženou smlouvu o obchodním zastoupení. (Bez konkurenčních doložek, bez rozhodčích doložek, garantovaná výše provizí po celou dobu trvání smluvního vztahu, atd.)

- Odpovídající administrativní i odborný servis

Výše provize je, ale samozřejmou součástí jednání před vstupem do nové společnosti. Před nedávnem jsem někde četl článek a v něm pisatel odsuzoval poradce nebo manažery, kteří odchází z multilevlu do broker poolu z důvodů nízkých provizí.  Odchází prý jen z důvodu chtíče po zisku. Ale to je normální. Již na střední škole se studenti učí co je smyslem podnikání a zakládání společností nebo fůzí. Ten nejhlavnější důvod je – generování a maximalizace zisku. Za to se přece nikdo nemusí stydět.

5. Jak by jste poradil zprostředkovatelům, pokud zvažují zda zůstat u multilevlu nebo přejít k broker poolu?

Mgr. Martina Erteltová: Já bych nechtěla zprostředkovatele nijak podceňovat, a proto bych rozhodování nechala na nich.


Mgr. Marek Ertelt: Jsem přesvědčen, že každý schopný zprostředkovatel dokáže rozpoznat, jaký obchodní model mu pro jeho budování vlastní firmy vyhovuje.


www.mmoptimal.cz 

Líbí se Vám náš článek? Dejte o něm vědět vašim přátelům.

Komentáře k článku - MLM nebo broker pool?

Reklama