Martina Erteltová: V životě nic nepřijde samo, za svým snem si musíš jít!

15.10.2015
Mgr. Martina Erteltová je úspěšnou spolumajitelkou mladé prosperující společnosti MM Optimal, s.r.o. se sídlem v Kunovicích. V této společnosti se stará především o zajišťování odbornosti poradců a obecný rozvoj lidských zdrojů. Jde tedy o zajišťování vzdělávacích procesů ve společnosti. Správné nastavení odborných znalostí poradců, motivování poradců a zajišťování odborného servisu pro poradce naši společnosti. Mgr. Martina Erteltová se již od střední školy zaměřila na finanční obor. Vystudovala střední odbornou školu AHOL.cz s oborem bankovnictví, pojišťovnictví v Ostravě. Magisterský titul získala na Vysoké škole managementu City University of Seattle obor podnikový management. Dnes má ve finanční oblasti již více než 20 – ti letou praxi.

Na úvod mi řekněte jak se dnes společnosti MM Optimal, s.r.o. daří?

Firma prosperuje a daří se také obchodnímu týmu, který se pozvolna rozrůstá. V tomto roce ještě očekáváme další nové akvizice a to ve Zlíně, Břeclavi, Hodoníně a v Ostravě.

Ale odpověď na tuto otázku není tak jednoduchá jak vypadá. Ono totiž není tak jednoduché zajistit prosperující společnost. My jsme hrdi především na to, že jsme dokázali tuto společnost vybudovat bez jediného úvěru. Naše společnost nemá nikde žádné dluhy ani finanční závazky, které by nás v budoucnu mohly oslabit. Našim cílem je budovat naši společnost s dlouhodobého hlediska. Nechceme být na trhu jen kometou, která vyhasne jen proto, že nestojí na pevných základech. A to je při budování firmy to nejdůležitější.

Ve společnosti sázíme na zajištění opravdu kvalitního zázemí pro všechny poradce. K tomu nám pomáhají nejmodernější technologie včetně elektronických. Máme moderní webové stránky, které se stále vyvíjí. Poradci mají přístup k nejmodernějšímu informačnímu systému, který se vyznačuje především svou uživatelskou jednoduchostí a flexibilitou. Máme propracovaný motivační systém atd.

Zpětná vazba od poradců nám ukazuje, že poradci velmi oceňují kvalitní zázemí společnosti a zároveň si váží vysoce nastavené firemní kultury, která není v každé společnosti samozřejmostí!

I přesto, že mne přepadla myšlenka, zda-li jsme s manželem neměli založit naši společnost podstatně dříve, si nakonec myslím, že všechno přišlo ve správný čas. Bylo potřeba získat zkušenosti, bez kterých bychom se neposunuli tam, kde jsme nyní. Ale slovíčko "možná" již nemá smysl řešit. Všechno přišlo tak, jak mělo.


Jak se vůbec stane, že se stanete úspěšnou podnikatelkou? Předurčily Vás k tomu geny po rodičích? Podnikali vůbec?

Mí rodiče nepodnikali, protože celý svůj produktivní život bohužel prožili v socialistickém netržním hospodářství. Nic méně mí prarodiče měli obrovské hospodářství a můj děda byl jeden z největších koňských handlířů.  Mně od mala učaroval obchod jako takový, sama vlastně nevím proč, možná z důvodu poznávání nových lidí a netradičního prostředí, kde se úspěšní manažeři pohybují. Geny se projevili také ve vlastnostech,  jako je vytrvalost a cílevědomost. A to beru, jako největší předpoklady pro úspěšnost v podnikání.


Působíte jako člověk, který má velkou dávku empatie. Hodí se tato vlastnost obecně do podnikání?

Samozřejmě! Empatii mám silně vyvinutou a naučila jsem se ji často využívat. S empatií vždy obstojíte daleko lépe v jakémkoliv oboru, ale i v životě samotném. Je nutné si vaši protistranu vyslechnout, zjistit co ji trápí a kde mu můžete pomoci. Toto považuji za jeden z klíčových faktorů, jak by se dnes mělo nejen podnikat, ale také mezilidsky komunikovat. Ono je totiž vždy prospěšnější víc poslouchat než mluvit. A takhle se mi to stále potvrzuje.

Empatie je schopnost vcítit se do pocitů druhého. Dopředu například dokážu odhadnout, jak se kdo zachová a co potřebuje. Stačí chvíli poslouchat a dokážu se s druhou osobou identifikovat, porozumět jejímu chování a jejim potřebám. Pak je jaká koli komunikace přínosnější.


Kdy přišel první impulz, kdy jste pocítila, že jste na správné cestě?

Už na škole se projevoval můj obchodní duch, protože mé výsledky dosažené z obchodu v rámci obchodní praxe byly v porovnání v rámci celé naší třídy nejlepší. Tehdy jsem si všimla, že jsem ve třídě nejlepší obchodník. Byla jsem motivována zájezdem do zahraničí, takže i díky té odměně jsem se dokázala věci nastavit tak, abych byla v daný moment nejúspěšnější a poprvé jsem se v reálu setkala s úspěchem, což mě obrovsky nakoplo v rámci mé kariery.


V 19- ti letech se setkávat s klienty a ještě k tomu jako žena určitě nebyla jednoduchá zkušenost. Jak jste se s ní tehdy vypořádala?

Tady platilo známé rčení, že co vás nezabije, to vás posílí. Zpočátku to pro mě bylo skutečně těžké, ale postupně při nově nabitých zkušenost přicházela jistota a mladistvé zapálení, které klienti na schůzkách cítili čím dál více a to se taktéž pozitivně odráželo na obchodu.

Je nutné dodat, že tehdy byla úplně jiná doba, kdy se lidé přímo těšili, až je navštívím. Dnes je situace úplně jiná.


Co následovalo pak?

Po škole jsem nastoupila do České pojišťovny, a.s. na obchodní oddělení, kde jsem si prošla komplexní administrativou a následně pracovala, jako přepážkový pracovník. Celkově jsem zde strávila 8 let.


V České pojišťovně, a.s. jsem se naučila všem základům a nabyla jsem tady odbornou praxi a bohaté zkušenosti.

Po této pracovní zkušenosti jsem nastoupila na mateřskou dovolenou na plný úvazek a od této práce jsem si na delší čas odpočinula a věnovala se pouze rodině.

Po mateřské dovolené jsem se do České pojišťovny, a.s. nevrátila, protože jsem si uvědomila, že s produkty pouze jedné pojišťovny nemohu dlouhodobě vystačit. Jde o to, že klienti mají různorodé potřeby a s produkty pouze jedné pojišťovny u klienta neuspějete.

Proto jsem přijala pracovní nabídku od makléřské společnosti. Začínala jsem zde na úplně nejnižší pocizi, kde jsem se postupně vypracovala na lukrativní manažerskou pozici. Ve svém týmu jsem se starala o cca 15 poradců. Prim však i v tomto případě hrál obchod, který mě naplňoval a chtěla jsem se mu naplno věnovat a ty zkušenosti pak dál týmu předávat. Tehdy jsme se s manželem začali zaměřovat na firemní klienty. Tady jsme viděli mezery na trhu.


I tady jste byla úspěšnou...

Dvakrát jsem se stala nejlepším poradcem roku, to znamená z přibližně tisíce zaměstnanců se mi dvakrát podařilo mít nejlepší obchodní výsledky. V prvním roce to bylo také z pozice nováčka, takže jsem hned po svém nástupu předběhla i ty prodejce, kteří již měli mnohem větší zkušenosti než-li já.    


V roce 2013 jste uskutečnila razantní krok ve vaší kariéře a začala jste podnikat. 

Bylo to velmi psychicky náročné období. I přesto, že něčemu věříte a jste v tom úspěšní, vždy se ve vaší hlavě najde alespoň zlomek nejistoty, že to nemusí vyjít. Obzvlášť pokud již máte rodinu, kterou živíte a snažíte se jí poskytovat maximální zázemí.

Přesto byla má touha osamostatnit se natolik obrovská, že jsem do tohoto rizika šla. U předchozího zaměstnavatele nebyl prostor se posouvat dál. Měla jsem jasnou vizi vlastního podnikání, která několik let uzrávala v mé a manželově hlavě, tedy něco, kde se budeme plně realizovat a co nás bude současně těšit.


Co se u člověka změní, když si založí společnost a postaví se na vlastní nohy?

Rozhodně nesu daleko větší zodpovědnost nejen vůči sobě, ale také vůči všem lidem, kteří se na fungování firmy jakkoliv spolupodílí. V další řadě je to mnohem více práce, kterou se snažím přes den vykonat.

Paradoxně v rámci obchodu cítím, že mám na vše mnohem větší klid a necítím takový tlak, naopak sama sebe umím motivovat do takové míry, že dosahujeme výborných výsledků. Celkově mě těší samotný posun firmy směrem vpřed. Ale jsou také dny, kdy se nedaří, člověk se s tím ale musí naučit porvat. O tom je pravé podnikání


Popište vaše kritéria pro úspěch v podnikání.

V první řadě jde o vnitřní motivaci. Musíte vědět, proč něco děláte a posléze najít cesty, jak toho dosáhnout. Pokud si nastavíte cíl a nedaří se cíle dosáhnout, cíl nikdy nerušte, ale najděte jinou cestu k cíli. Důležité je přemýšlet flexibilně a inovativně. To znamená nacházet nové a nové vlastní cesty nebo způsoby obchodu. Doba je dnes velmi turbulentní a vítězí jen ten, kdo se rychleji přizpůsobí novým podmínkám.

Pak je to pokora vůči sobě, ale také okolí. No a také musíte mít dravost nebo-li chtíč k tomu, že chcete být v něčem nejlepší a jdete si za tím, co chcete. Ctností v podnikání je trpělivost, tedy umění počkat si na daný úspěch.

Dávám si krátkodobé cíle a současně na ně nabaluji ty dlouhodobé a takto mi to velmi dobře funguje. Momentálně se motivuji v rámci osobního rozvoje v oblasti prodejních dovedností a lidských zdrojů.


Kterou část máte na vašem podnikání nejraději?

Mou doménou je osobní rozvoj kolegů, o které v rámci školení pečuji. Jde mi o to, aby se naši spolupracovníci neustále posouvali vzhledem ke zkušenostem a vzdělávání dopředu, což vnímám jako celoživotní proces jak pro ně, tak pro mě samotnou.


Ožehavé téma - mají muži i ženy stejné podmínky pro podnikání?

Šance na trhu vnímám pro muže i ženy stejné i přesto, že většina řekne, že to má žena těžší. Je pravda, že když už má žena závazky v rámci rodiny, tak to není vždy snadné. Ale vše se dá skloubit, máte-li podporu od rodiny.


Snažím se naplno pracovat a věnovat se firmě cca.10 hodin denně. Mám na starosti vyjednávání podmínek, vzdělávání, školení a péče o stálé zákazníky.

V rámci vaší firmy jsem zaznamenal, že se rádi angažujete také v pomoci druhým.

Druhým rokem podporujeme projekt „Loutky v nemocnici“. Projekt „Loutky v nemocnici“ pomáhá dětem už více než deset let. Činnost stejnojmenného občanského sdružení vnáší do života nemocnic nový rozměr – není to jen zábava, ale i účinný podpůrný terapeutický prvek.  www.loutkyvnemocnici.cz . Snažíme se tak alespoň částečně pomoci dětem, které musí trávit svůj čas v nemocnici.

Co pro Vás osobně znamená pojem úspěch?

Slovo úspěch bych definovala jako moment, když je člověk spokojený s tím co dělá, má dobrý pocit nejen z výsledku, ale také cesty, která výsledku předcházela. Takových cest mám v životě několik a proto se cítím úspěšná a spokojená.


S Vaším manželem Markem jsme nedávno dělali rozhovor pro náš magazín. Společně působíte jako velmi sehraná dvojice. Jak je tomu ve skutečnosti?

Jsem ráda, že to takto vnímáte. Protože to, co je vidět na povrchu, je mezi mnou a Markem skutečné i uvnitř. Mnoho známých se diví, jak je možné, že společně netrpíme ponorkovou nemocí, když  trávíme drtivou většinu dne spolu. Skutečně jsem narazila na životního partnera, se kterými dokážu skloubit osobní, ale také pracovní život. Funguje to tak již více než 15 let. A úspěšně.

Děkuji za rozhovor.


Kontaktní údaje

​Webové stránky: www.mmoptimal.cz

E- mail: info@mmoptimal.cz

Facebook: MM Optimal 

​ 

Líbí se Vám náš článek? Dejte o něm vědět vašim přátelům.

Komentáře k článku - Martina Erteltová: V životě nic nepřijde samo, za svým snem si musíš jít!

Reklama