Je nadaný a hyperaktivní?

3.5.2014
V naší populaci se nevyskytují jen nadané děti, které jsou poslušné, s vynikajícím prospěchem a bez problémové. Patří sem také žáci, kteří mají nejrůznější problémy v sociální a emocionální podobě. V dnešním článku vám představíme problematiku nadaných s poruchou nazývanou hyperaktivita (ADHD - attention deficit hyperactivity disorder = hyperkinetická porucha). .

Hyperaktivita se u dětí projevuje již od narození.Co to je vlastně syndrom ADHD? Jedná se o poruchu pozornosti, která je spojená s hyperaktivitou.

Jaké jsou projevy ADHD? Podle Diagnostického a statistického manuálu mentálních poruch (1994) jsou poruchy ADHD následující:


·     pohrávání si s rukami nebo nohami, vrtění na stoličce,

·     neschopnost sedět,

·     problémy při skupinových činnostech a hrách,                        neschopnost dítěte vyčkat, než přijde na řadu,

·     impulsivní vykřikování odpovědi bez rozmyšlení,

·     nevnímá problémy a nesleduje instrukce,

·     těžce udržuje pozornost,

·     má problém hrát si potichu a klidně,

·     přerušuje ostatní v hrách a činnostech,

·     ztrácí a zapomíná věci,

·     zúčastňuje se nebezpečných aktivit bez uvědomění si       možných důsledků.


Uvádí ve své knize přední slovenská psycholožka na problematiku práce s nadanými PhDr. Jolana Laznibatová. Jak píše dále, nadané děti už od narození většinou dříve sedí, dříve začínají chodit, mluvit, jsou zvědavé. Typické pro ně je objevování, experimentování a touha poznat nové. Tyto děti chtějí vše vědět, jsou neunavitelné v činnostech, které je zajímají a potřebují méně spánku než všichni členové rodiny.


V mnohých základních a mateřských školách jsou tyto děti již od útlého věku evidovány kvůli výchovným problémům a při začleňování se do kolektivu.


Markus, 3.třídaVelký problém se většinou objeví po nástupu do základní školy. A to proto, že škola vyžaduje soustředěnost, koncentrovanost, tiché sezení, zapojení se do určených činností podle pokynů učitele. Tyto děti mají problém vždy v situacích, kdy se vyžaduje sebekontrola. Klasická škola s velkým počtem dětí ve třídách nedokáže systematicky řešit problémy hyperaktivního dítěte.


V naší MŠ a ZŠ Čtyřlístek, s.r.o. v Uh. Hradišti se  v rámci vzdělávání nadaných zaměřujeme také na tyto děti s poruchou ADHD. Již od mateřské školy je nutné jim vytvořit individuální vzdělávací plán, na který navazuje základní škola. Tento plán pak provází dítě až do ukončeného devátého ročníku.  Je samozřejmostí, že jde o velmi složitý výchovně – vzdělávací proces, na který musíme mít ve školách pedagogické odborníky.


Autor článku: PhDr. Věra Olšáková

www.zsctyrlistek.cz

Líbí se Vám náš článek? Dejte o něm vědět vašim přátelům.

Komentáře k článku - Je nadaný a hyperaktivní?

Reklama