Tak malý a už nadaný?

28.3.2014
V předchozích třech článcích jsme se zabývali tím, jak poznat, zda je dítě nadané. Mluvili jsme však o dětech, které již navštěvují základní školu. Dnes vám přinášíme článek, který se zaměřuje na děti v mateřské škole. Najdete zde odborné rady od Michaely Kaslové, která pracuje s nadanými dětmi ve školce. Zabývá se jejich vyhledáváním, testováním a přímou prací s nimi. Jak jste již měli možnost poznat, naše škola se zabývá tím, jak vnořit do běžných tříd nadané žáky a o to už i v mateřské škole.

V naší Mateřské škole Čtyřlístek, s.r.o. se snažíme podporovat děti nadprůměrně nadané. Úzce spolupracujeme také s PhDr. Michaelou Kaslovou z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, která tvrdí, že dítě může být nadprůměrné jak stabilně, tak jen dočasně. Děti se podle ní nevyvíjí rovnoměrně v oblasti tělesné, ani intelektové. V oblasti intelektové jako by se v určitém období nic moc nedělo. Dítě v té době do sebe jen „nasává“ podněty z vnějšku a díky novým zkušenostem najednou udělá v oblasti intelektové skok.

Dále PhDr. M. Kaslová říká že, zájmy dítěte se mění a z pohledu nadprůměrnosti může jít o dítě, které je široce nadprůměrné (s tím se pracuje snadněji), nebo úzce vyhraněné, a to pak vyžaduje vyšší pozornost. Stabilnost v nadprůměrnosti v jedné oblasti může být problémem pro opožděnost v jiné oblasti, kterou dříve či později bude dítě potřebovat.

„Ve školách velmi často pracujeme s dětmi nadanými na logiku a matematiku“, říká M. Kaslová. „Ale musíme dávat přitom pozor. V případě, že se zajímáme o matematickém nadání, lze o něm hovořit, až dítě dospěje k operaci s abstraktními pojmy, pro které je důležitá a potřebná pestrá zkušenost, která umožňuje objevit, na čem všem záleží a na čem ne. Například se jedná o nezávislost počtu počítaných objektů na tom, zda se jich dotýkáme nebo ne.

 Lze počítat i zvuky, pohyby, představy, chutě. Děti objevují nezávislost na tom, jakou mají počítané objekty barvu, z jakého jsou materiálu, nezávislost na tvaru, na vzájemné poloze, na vzdálenosti, na velikosti, na stejnorodosti. Děti tedy zjistí, že lze počítat i objekty nestejnorodé, každý jiného tvaru, jiné barvy, jiné velikosti, různě od sebe daleko i v různých výškách a podobně.“

Pro vaši představu o tom, s jakými typů příkladů můžeme u předškolních dětí rozvíjet předmatematické představy uvádíme dva z mnoha našich školních příkladů. Pokud právě přemýšlíte o hračce pro své dítě, velmi doporučujeme dřevěné kostky a s těmi nechat řešit právě tyto příklady. Možná se vám zdá, že pro vaše děti bude náročné pracovat v trojrozměrném prostoru, ale uvidíte, jak je bude tato hra – úloha zajímat. Mohou navázat jakýmikoliv stavbami z těchto kostek.


Autor článku:  PhDr. Věra Olšáková


www.zsctyrlistek.cz

Líbí se Vám náš článek? Dejte o něm vědět vašim přátelům.

Komentáře k článku - Tak malý a už nadaný?

Reklama