Uherské Hradiště - Už na počátku letošního roku jsem se sešel s vedením Uherskohradišťské

nemocnice, abych zjistil, jakým způsobem bych mohl tomuto zařízení pomoci. Zjistil jsem tehdy, že nemocnice potřebuje například elektrická polohovací lůžka, a proto jsem poskytl finanční dar, který umožní jedno takové lůžko zakoupit.

Ředitel nemocnice pan Petr Sládek mi vysvětlil, že podobná lůžka zakoupí pro nemocnici i další mecenáši a instituce. Poté, co budou všechna lůžka nakoupena (půjde o víc jak 200 lůžek), budou rozmístěna na určená oddělení. Jsem osobně velmi rád, že jsem mohl takový dar poskytnout, protože zdraví je bezpochyby to nejcennější co máme, a v nemocnici se můžeme ocitnout prakticky kdykoliv. Pokud můj dar potěší byť jen jednoho pacienta, a ulehčí mu nepříjemnosti související s dlouhým pobytem v nemocnici, pak má radost bude úplná.


Reklama